(Turkish) Kadir Dalkıran & Shoaib Yousaf ACB 81 Dubai 23 02 2018 (Full Maç) 26 Февраль 2018