(Turkish) Spor İçin İstenen Sağlık Raporları Konusunda Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan Uyarı. 22 Июнь 2017