MMA FEDERASYONU YAYGINLAŞMA VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ 19 Ekim 2017

MMA FEDERASYONU YAYGINLAŞMA VE TANITIM FAALİYETLERİMİZ

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve şehirleşmesi ile birlikte insanların spora olan ihtiyacı artmakta ve spor insan hayatında ihtiyaç haline gelmektedir. Yediden yetmişe bütün insanları içine alan ve arkasından sürükleyen bir olay olmuştur. İnsanlar kendilerini sporcu, seyirci yada yönetici olarak kendisini sporun içinde bulmaktadır. Spor ülkelerin Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarının özelliklerini en iyi şekilde yansıtır.

Kaliteli bir toplumun gerçekleştirilmesi için spor eğitimine ve öğretimine çok ihtiyaç vardır. Spor kişiye bilgi, beceri, tutum ve iyi alışkanlıklar kazandırmaktadır. İşte bu çalışmalar doğrultusunda halkın spora yönlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

MMA Federasyonu olarak burdan yola çıkarak  MMA Branşımızın tanıtımı için illerde yer alan MMA Federasyonu  İl ve Bölge temsilcilerimizle birlikte ortak yürüttüğümüz bir takım tanıtım çalışmaları başlattık.Bunlar ;

 • MMA Tanıtım Kitapçığı’nın Hazırlanması ve Dağıtımı
 • MMA Tanıtım Afişleri’nin Hazırlanması ve Dağıtımı
 • Kulüplerde ücretsiz (demo) MMA Eğitimlerinin yapılması.
 • İzin alınan okullarda MMA Branşının akıllı tahtalarda Federasyon tarafından hazırlanan tanıtım bilgilendirmesinin izletilmesi ve anlatımı.(İlkokul , Ortaokul , Lise , Üniversite)
 • Resmi kurumlarla ortak işbirliği yapılarak MMA Branşının tanıtılması(Emniyet Müdürlüğü , Askeriye,Ankara Borolar Birliği , Ankara Zabıta Müdürlüğü , Hastanelerde Doktorlar vb…)
 • Belediyelerle birlikte ortak organizasyonların yapılması ve Belediyelerde yer alan branşlar arasında bulunması.
 • MMA Kulüplerinin açılması için MMA Federasyonu olarak malzeme yardımı yaparak kulüplere destek olunması.
 • Yurt içinde ve yurt dışında müsabakalar organize etmek .
 • Yurt dışına MMA Takımı oluşturarak her yıl düzenli olarak ülkemizi temsil etmek.
 • Türkiye’nin farklı illerinde MMA Kampları , ve MMA Seminerleri düzenlemek.
 • MMA Baskılı kıyafetler yaparak daha çok kitlelere ulaşmak.
 • Sosyal medya , Tv yayınları , Radyo yayınları vb… kuruluşlarda MMA Sporunun tanıtımı , başarıları gibi konularla gündemde olmak.