Yönetim Kurulu

Görev Ad Soyad
Başkan Ali ARIK
Genel Sekreter Ayhan TUĞCU
Üye Ekrem YÜCE
Üye Ercan YILMAZ
Üye İskender ŞAHİN
Üye Mehmet ÇAKMAK
Üye Mustafa BAŞAR
Üye Av. Oral HİSARCIKLIOĞLU
Üye Orkun BALCI
Üye Salih HİSARCIKLIOĞLU
Üye Süleyman AYIK
Üye Av. Veysel EROL