Disiplin Kurulu

Görev Ad Soyad
Başkan Av. Veysel Erol
Başkan Yardımcısı Av. Oral Hisarcıklıoğlu
Üye Ekrem Yüce
Üye Fahrettin Değirmenci
Üye Mehmet Çakmak
Üye Murat Avcı
Üye Sevim Kaya
Üye Zübeyde Tunçbilek