MMA HAKEM KURSU KKTC (KIBRIS) 16 Mart 2019

MMA HAKEM KURSU KKTC (KIBRIS)

Federasyonumuz 2019 yılı faaliyet programında yer alan MMA Aday Hakem Kursu 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde KKTC de açılacaktır.

Kursa, Amatör MMA Hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabileceklerdir.

Kurs ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilmiştir, ilgililere duyurulur.

Kurs Tarihi

24-27 Nisan 2019

Yukarıda belirtilen tarihlerden uymayanların (Sınav,Uçak,vefat vb…durumlarda) MMA Federasyonuna bilgi vermeleri gereklidir.

En Son Başvuru Tarihi

12 Nisan 2019

Kurs Yeri

KKTC

Kurs İçin İrtibat

Sultan ALAN 0533 744 05 41

Kurs Eğitmeni ve Görevlisi

İlhan YALIN

MMA Hakemlik Kursuna Geleceklerden İstenilen Belgeler

1. Kursa katılmak için dilekçe formu
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. En az Lise Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. MMA lisansı fotokopisi
9.Kurs Bedeli katılımcılar için 450 TL , üniversite okuyanlar için 300 TL olarak belirlenmiştir.(Ücret içerisinde konaklama ve yemek bedeli mevcuttur)

ÜCRETLER Fatura karşılığında KKTC Federasyon Sekreterliğine (Kurs-Konaklama-Yemek ücreti olarak) yatırılacaktır. Makbuz karşılığında alınarak KKTC Federasyon’unun banka hesabına yatırılacak ve dekontlar dosyalara konulacaktır.

MMA Hakemlik Kursuna Katılacak Kişilerde Aranılan Şartlar

MMA Hakemi Olabilme Şartları:
Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) MMA lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak.
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlükişiler masa veya yan
hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariçolmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üçyıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

***Kursu başarı ile bitiren Türkiye’den katılan Hakemlerin Türkiye’de denkliği yapılırken TMMAF den hiç bir ek ücret alınmayacaktır.

***Kursa katılacak tüm hakem adayları’nın  MMA Antrenman kıyafetleri , antrenman malzemeleri yanlarında hazır bulunması gereklidir.Antrenörler ile kurs içerisinde teknik çalışmalarına katılmaları gerekmektedir.(Havlu bulunması gereklidir.Lapa ,eldiven vb… ekipmanlara hakemlerde ihtiyaç yoktur.Ama varsa getirebilir)

Bilgilendirme : Aday hakem olan arkadaşlar 3 kez stajer hakemlik yapmak zorundadırlar.Stajer hakemliklerini bitirenlere ve vizesini yaptıranlara MMA Organizasyonlarında görev verilmektedir. Ayrıca stajer hakemliklerini bitiren katılımcılara Aday Hakemlik belgeleri veriliyor.