MMA HAKEM KURSU NEVŞEHİR 5 Nisan 2019

MMA HAKEM KURSU NEVŞEHİR

Federasyonumuz 2019 yılı faaliyet programında yer alan MMA Aday Hakem Kursu 21 Nisan 2019 tarihlerinde NEVŞEHİR’de açılacaktır.

Kursa, Amatör MMA Hakem olabilme şartlarını taşıyanlar katılabileceklerdir.

Kurs ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda belirtilmiştir, ilgililere duyurulur.

Kurs Tarihi

21 Nisan 2019

En Son Kayıt Tarihi

16 Nisan 2019

Kurs Yeri

NEVŞEHİR

Kurs Adresi

Raşit Bey Mahallesi Akon Sokak No:13 Göre Yolu Üzeri Albatros GYM Merkez NEVŞEHİR

Kurs İçin İrtibat

Sultan ALAN 0533 744 05 41

Kurs Eğitmeni ve Görevlisi

Eğitmen :İlhan YALIN

Kurs Sorumlusu :Sultan ALAN (Kayıt ve Evrak)

MMA Hakemlik Kursuna Geleceklerden İstenilen Belgeler

1. Kursa katılmak için dilekçe formu
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. Sabıka kaydı (Savcılıktan)
4. En az Lise Diploma fotokopisi, öğrenim belgesi(Üniversite Öğrencileri İçin) (Kurumundan veya Federasyon kurs yöneticisinden aslının aynısıdır tasdikli)
5. Sağlık raporu,
6. 4 adet vesikalık fotoğraf
7. Cezasının bulunmadığına dair Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden belge,
8. MMA lisansı fotokopisi
9.Kurs Bedeli katılımcılar için 300 TL , üniversite okuyanlar için 150 TL olarak belirlenmiştir.

10.Kurs ücretleri en son kayıt tarihine kadar MMA Federasyonu hesabına yatırılacaktır.Elden ücret alınmayacaktır. Hesap numarasına ulaşmak için tıklayınız.

MMA Hakemlik Kursuna Katılacak Kişilerde Aranılan Şartlar

MMA Hakemi Olabilme Şartları:
Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) MMA lisansına sahip olmak,
d) 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olamamak.
e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası olmamak, (ortopedik özürlü kişiler masa veya yan
hakemlik için kursa katılabilirler),
f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.
h) Federasyonumuzun Ceza talimatına göre Ceza Kurullarınca haklarında altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Branşındaki kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör, sporcu veya il temsilcisi olanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Programın Başlangıç Saati ve Tarihi
21 Nisan 2019 Pazar Saat 10:00

Programın Bitiş Saati ve Tarihi

21 Nisan 2019 Pazar Saat 10:00

Program Akışı 

10:00 – 11:00 ( Evrak Kayıt )

11:00  ( Seminer Başlangıç )

12:30 – 13:30 ( Öğle Arası )

14:00  (Seminer  Kaldığı Yerden Devam)

17:00 ( Seminer Bitiş )

17:00 – 18:00 ( Sertifika -Fotoğraf Çekimi)

 

***Kursa katılacak tüm hakem adaylarının  MMA Antrenman kıyafetleri , antrenman malzemeleri yanlarında hazır bulunması gereklidir.Kurs içerisinde teknik çalışmalarına katılmaları gerekmektedir.(Havlu bulunması gereklidir.Lapa ,eldiven vb… ekipmanlara hakemlerde ihtiyaç yoktur.Varsa yanlarında getirebilir)