MMA FEDERASYONU ANTRENÖR KURS KAYITLARI AÇILMIŞTIR. 15 Mart 2019

Açıklama :

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu ile Türkiye MMA Federasyonu arasında imzalanan Spor Alanında İşbirliği Protokolu kapsamında, 22-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde MMA 1. Kademe (6.Level) ve MMA 2. Kademe (7.Level) Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı düzenlenecektir.

Tarih :

22-27 NİSAN 2019 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC KİCKBOKS FEDERASYONU

TRNC KICKBOXING FEDERATION

MMA  Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu ile Türkiye MMA Federasyonu arasında imzalanan Spor Alanında İşbirliği Protokolu kapsamında, 22-27 Nisan 2019  tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde MMA 1. Kademe (6.Level) ve MMA  2. Kademe (7. Level) Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı düzenlenecektir.
Kursa, aşağıda istenen belgeleri Türkiye MMA Federasyonuna zamanında ulaştıran ve onay alanlar katılabilirler. Hiçbir şekilde Türkiye MMA Federasyonunun resmi listesinde olmayanlar Kursa alınmayacaktır.

MMA Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı Katılım Şartları;

  1. a) 1. Kademe (6.Level) Antrenör eğitim Kursu ve Sınavına en az 1 yıl önce MMA Spor Dalında 5.Level derecesine sahip olanlar katılabilir ve tahsil şartı aranmaz. 2. Kademe (7.Level) Antrenör eğitim Kursu ve Sınavına, en az bir yıl önce MMA Spor Dalında 1 Kademe (6.Level) Antrenör belgesine sahip olanlar katılabilir ve tahsil şartı aranmaz.
  2. b) 1 Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavına katılmak için 6. level derecesine sahip olmak, 2. Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavına katılmak için 7. level derecesine sahip olmak. Ancak; Federasyonca kurulacak komisyon tarafından uygun görülmesi halinde MMA Federasyonundan 1.kademe veya 2.kademe antrenörlük belgesi bulunmayan katılımcılar direkt olarak 1.ve 2. Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavına alınabilirler.
  3. c) 1. Kademe için en az 18 yaşını doldurmuş olmak, 2. kademe için en az 21 yaşını doldurmuş olmak,
  4. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor dallarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
  5. e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  6. f) Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nde Spor Genel Müdürlükleri ile Bağlı ve Özerk Spor Federasyonlarından son üç yıl içinde bir defada 3 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

KKTC Kickboks Federasyonu tarafından katılımcıların Konaklaması için Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yer ayrılacaktır.

Türkiye’den MMA Antrenör Kursuna katılacakların. 21 Nisan 2019 tarihinde, saat 16.00’ya kadar Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’ne giriş yapmaları ve 28 Nisan 2019 tarihinde, saat 12.00’ye kadar çıkış yapmaları gerekmektedir.22 Nisan 2019 tarihinde sadece akşam yemeği ve 28 Nisan 2019 tarihinde sadece sabah kahvaltısı verilecektir.Bahse konu saatlere uyamayacakların Türkiye MMA Federasyonu kanalı ile durumlarını KKTC Kickboks Federasyonu Sekreterliğine bildirmeleri halinde gereği yapılacaktır.

Katılımcıların KKTC’ye geliş-gidiş, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezine ulaşımları kendileri tarafından karşılanacaktır.

Kursa Katılım belgelerinin ve ücretlerin kabulü ve kayıt işlemleri, Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi yakınında bulunan KKTC Kickboks Federasyonu Sekreterliğinde 22 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00’de başlayacak ve saat 18.00’de sona erecektir.

TMMAF Sekreterliği İletişim : Sultan ALAN 0 533 744 05 41 (Türkiye’den katılacak tüm Antrenör , Antrenör Adayları bu  iletişim numarasından bilgi alabilirler)

***Katılımcılar, 12 Nisan 2019  tarihine kadar, Türkiye MMA Federasyonu Sekreterliğine isimlerini (bilgimmafederasyonu@hotmail.com) adresine göndermeleri ve kurs için başvurularını yapmak zorundadırlar.

KKTC Kickboks Federasyonu Sekreterliği: Ahmet ŞAFAK  0542 851 6169

İSTENEN BELGELER VE ÜCRET:
MMA Antrenör Kursu Katılım Formunun doldurularak aşağıdaki belgelerin Forma eklenmesi gerekmektedir;
Sabıka Kaydı,
4 adet vesikalık fotoğraf,
Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
Sahip olduğu dereceyi gösteren belgenin aslı ve fotokopisi,
Fatura karşılığında 1. Kademe için 800 TL. ve 2.Kademe için 1.000 TL KKTC Federasyon Sekreterliğine (Kurs-Konaklama-Yemek ücreti olarak) yatırılacaktır. Makbuz karşılığında alınarak KKTC Federasyon’unun banka hesabına yatırılacak ve dekontlar dosyalara konulacaktır.

 

***Kursa ödenen ücretler içerisinde konaklama ve yemek ücretleri dahil olup , ödemeler sadece KKTC Federasyonuna yapılacaktır.

***Kursu başarı ile bitiren Türkiye’den katılan Antrenörlerin Türkiye’de denkliği yapılırken TMMAF den hiç bir ek ücret alınmayacaktır.

***Kursa katılacak tüm antrenör adayları’nın MMA Antrenman kıyafetleri , antrenman malzemeleri yanlarında hazırbulunması gereklidir.(1.Çift Lapa , MMA Eldiveni , Bandaj,Havlu,Dizlik,Ayak Üstü Kaval Koruyucu,Dişlik vb..)