KKTC MMA Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı 25-30 Kasım 2017 8 Kasım 2017

KKTC KİCKBOKS FEDERASYONU

TRNC KICKBOXING FEDERATION

 

MMA (Mixed Martial Arts)Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu ile Türkiye Mixed Martial Arts Federasyonu arasında imzalanan Spor Alanında İşbirliği Protokolu kapsamında, 25-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde Mixed Martial Arts 1. Kademe ve Mixed Martial Arts 2. Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı düzenlenecektir.

 

MMA (Mixed Martial Arts) Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı Katılım Şartları;

  1. a) Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavına, en az 1 yıl önce Mixed Martial Arts Spor Dalında 6. Seviye derecesine sahip olanlar katılabilir ve tahsil şartı aranmaz. 2. Kademe Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavına, en az bir yıl önce Mixed Martial Arts Spor Dalında 1 Kademe Antrenör belgesine ve 7. Seviye derecesine sahip olanlar katılabilir ve tahsil şartı aranmaz.
  2. b) Kademe için en az 18 yaşını doldurmuş olmak, 2. kademe için en az 21 yaşını doldurmuş olmak,
    c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor dallarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
    d) KKTC veya T.C. Kanunları kapsamında; Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
  3. e) Türkiye Cumhuriyeti’nde veya KKTC’nde Spor Genel Müdürlükleri ile Bağlı veya Özerk Spor Federasyonların Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 3 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

KKTC Kickboks Federasyonu tarafından katılımcıların Konaklaması için Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde yer ayrılacaktır. Katılımcıların KKTC’ye geliş-gidiş, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezine ulaşımları kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

Katılımcılar, en geç 20 Kasım 2017 tarihine kadar, Türkiye Mixed Martial Arts Federasyonu Sekreterliğine isimlerini yazdırmak ve en geç 24 Kasım 2017, saat 12.00’ye kadar KKTC Kickboks Federasyonuna kurs için Başvuru Forumlarını doldurup başvurularını yapmak zorundadırlar. 

KKTC Kickboks Federasyonu Sekreterliği Mehmet İngenç Telefon: 0 542 855 16 18 

Türkiye MMA Federasyonu İletişim Telefon :0 533 744 05 41

Mixed Martial Arts Antrenör Eğitim Kursu ve Sınavı Bedeli;

Kurs Katılım, Lisans, Diploma , Konaklama ve Yemek Bedeli Toplam: 800 Türk Lirası’dır.

Kurs Bedeli, kurs öncesi KKTC Kickboks Federasyonu tarafından makbuz karşılığında alınarak Federasyonun banka hesabına yatırılacak ve dekontlar dosyalara konulacaktır.

TÜRKİYE’den Katılacak Kursiyerlerin Getirmesi Gereken Evraklar 

1-  TC  Vatandaşları  bağlı  olduğu  federasyona  ait dan kuşak kademe belgeleri  renkli fotokopi  ve veya  aslı

2-  Sağlık rapaoru

3-  Sabıka  kaydı
4-  Kulub öğrencilerinden kulub izin  yazısı
5-  4  adet  vesikalık resim
6 – Sınava  katılacak  tüm  öğrenci  veya antörenerler  ders gününden 1 gün  önce  mesai  bitimi saat  5  kadar adrese katılmak  zorundadır.
7-   Ders  proğramı bitmeden hiçbir  öğrenci   kurs  aldığı  yeri  terkedemez  ayrıldığı   takdirde kurs  gecersiz sayılacaktır,,