İlişkisiz Belgesi

İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti Hakkında

24606 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” nde yer alan “İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti” , Federasyonumuz Yönetim Kurulunun kararı ile 2020 sezonunda aşağıdaki belirlenen bedeller üzerinden uygulanacaktır.

Federasyonumuzun 2020 Sezonu İlişiksiz Belgesi Bedeli:

Milli olmayan sporcular (Her Yıl İçin)

1.000 TL

Milli olan sporcular

 1.750 TL

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Derece Alan Sporcular

 3.000 TL

·         Sporcu yukarıda belirtilen kriterlerden birden fazlasını taşıyorsa, ilişiksiz belgesi bedelini en yüksek değerden yatırmak zorundadır.

·         Antrenör  yada kulüp yetkilisi sporcu ile ön bir sözleşme imzaladıysa yukarıdaki belirtilen bedeller geçersiz sayılır.Bu kısımda yapılan sözleşme geçerli sayılır.

.         İlişkisiz belgesini alamayan sporcular lisans yenilemesi yapamaz.Kulüpten düşmesi için 2 yıl bekleme süresi vardır.